• Støtter forskning i Bergen

    støtter forskning i bergen

    Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet.

    Les mer

Velkommen til Bergens forskningsstiftelse

Comments are closed.