ERC Starting Grant til Jóhanna Barðdal

februar 13, 2013

European Research Council (ERC) har bevilget 1,5 mill euro i Starting Grant for Jóhanna Barðdal ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Starting Grants fra ERC retter seg mot unge lovende forskere som har ambisjoner om å bli ledende på sine felt,  eller som er i ferd med å etablere sine egne uavhengige forskningsgrupper . I år ble det sendt inn i alt 1028 søknader til SH (Social Sciences and Humanities), hvorav 27 fra norske institusjoner.

I 2007 ble Jóhanna Barðdal tildelt 5,4 MNOK fra Bergens forskningsstiftelse til et fireårig prosjekt i stiftelsens rekrutteringsprogram. Tildelingen fra stiftelsen samt ca 7 MNOK  fra Universitetet i Bergen har finansiert Barðdals prosjekt: Indogermansk kasus og argumentstruktur i et typologisk perspektv i årene 2008-2012. Vi registrerer med glede at en av de unge forskningslederne, som Bergens forskningsstiftelse har bidratt til å rekruttere til Universitetet i Bergen, nå har nådd helt til topps i denne prestisjefylte internasjonale konkurransen.

Jóhanna Barðdals ERC-prosjekt har tittelen The EVolution of case, ALIgnment and argument Structure in Indo-European (EVALISA).  I en nyhet på iinstituttets nettsider er en kortversjon av prosjektbeskrivelsen gjengitt.

Comments are closed.