Førsteamanuensis Noeska Smit til UiBs medisinske visualiseringsmiljø

februar 10, 2017

Noeska Smit kommer fra TU Delft i Nederland og startet 1.1.2017 i stillingen som førstemanuensis ved Institutt for informatikk innen fagfeltet medisinsk visualisering. Dette er en del av en større satsing på medisinsk visualisering, hvor Helse Bergen og Universitetet i Bergen, med 33 millioner kroner i støtte fra Bergens forskningsstiftelse, har etablert et felles senter for medisinsk visualisering ved Helse Bergen.

Førsteamanuensis Noeska Smit. Foto: Sergej Stoppel

Visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk benytter avanserte datagrafikk og moderne grafikk-hardware for å oppnå visualiseringer for bedre innsikt i data, som leder til kunnskapsinnsikt og bedre avgjørelser. Gruppen er aktiv innen feltet computational medicine – et forskningsfelt i sterk vekst.

Ansettelsen av førsteamanuensis Noeska Smit er en strategisk satsning på feltet og en styrking av den grunnleggende forskningen som vil være viktig for det nyopprettede Senter for medisinsk visualisering.

Intervju med Noeska Smith fra TU Delft


Intervju med Dr. Helwig Hauser, professor i visualisering ved Institutt for informatikk i 3D Visualization World.

 

 

Comments are closed.