In vivo avbildning ved kreft – diagnostisk og farmasøytisk avbildning

februar 12, 2013

Takket være teknologiske fremskritt har man kunnet identifisere ulikt uttrykte proteiner og gener som har avdekket mange nye mål innenfor flere krefttyper. Metodene som brukes for å autentisere disse målene in vivo, er ofte tidkrevende, og den prekliniske valideringen er fortsatt det hastighetsbegrensende trinnet.

Preklinisk molekylær avbildning av spesifikke sykdomsprosesser i klinisk relevante dyremodeller gir mer intuitive data om alle aspekter ved farmakologi. Formålet med dette prosjektet er å få fortgang i valideringen av nye legemidler og arbeidet med bildediagnostiske midler som gir bedre kontrast mellom normale og patologiske tilstander. Dette skal oppnås ved å utvikle mer relevante prekliniske modeller for kreft og ved å ta i bruk forskjellige avbildningsmodi.

Ved siden av de hypermoderne prekliniske fasilitetene utgjør plattformene for avbildning ved UiBs universitetsområde på Haukeland et spennende miljø for utviklingen av dette prosjektet.

Navn: Emmet Mc Cormack
Alder ved prosjektstart: 33 år
Doktorgrad: Ph.d. fra School of Pharmacy (Dept. of Pharmacognosy) ved Trinity College i Dublin i Irland (2003)
Statsborgerskap: Irsk
Institutt/fakultet Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen
Bevilgning fra BFS: 8.000.000 NOK
Egenandel: 8.000.000 NOK
Start-/sluttår for prosjektet: Høsten/ vinteren 2010

Comments are closed.