Kunst i kamp

februar 17, 2016

Erik Tonning var en av tre unge fremragende forskere som i 2010 fikk tildeling i rekutteringsprogrammet som Bergens forskningsstiftelse driver i samarbeid med Universitetet i Bergen.  Ett av elementene i søknaden hans den gang var planene om utstillingen Kunst i kamp som nå er realisert.  I 2015 ble Erik Tonning tilsatt som professor i britisk litteratur og kultur ved Institutt for fremmedspråk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Utsnitt av Arthur Kampf (1864-1950): Jomfruen fra Hemmingstedt, 1939, Deutsches Historisches Museun, Berlin Foto: DHM/Arne Psille – Banner på utstillingens nettsted

Initiativet til utstillingen Kunst i kamp (KODE, 4. Sept 2015 – 7. Feb 2016) ble tatt av Erik Tonning i forbindelse med utviklingen av søknad til Bergens forskningsstiftelse i 2010 for prosjektet Modernism and Christianity: Literature, History, Archive. Etter å ha innledet et samarbeid med Prof. Matthew Feldman (Teesside University, Storbritannia) og Prof. Gregory Maertz (St. John’s University, New York, USA) omkring fascisme som en form for politisk religion, ble det klart at en utstilling av deler av soldatkunsten og annen regimekunst fra Det tredje riket som Maertz hadde dokumentert gjennom mangeårig arkivarbeid kunne være svært aktuelt også i en norsk sammenheng.

En rekke tyske soldatkunstnere var stasjonert i Norge, og i tillegg hadde Søren Onsager (Nasjonalgalleriets direktør under okkupasjonen) skipet propagandautstillingen Kunst og ukunst som en norsk variant av den tyske todelingen mellom ”stor, nasjonal” versus såkalt degenerert kunst. Erlend Høyersten, som i 2010 var leder for Bergen Kunstmuseum (senere KODE) utviklet denne utstillingstanken i samarbeid med Tonning, Maertz og kuratorerene Line Daatland og Frode Sandvik; og den nye direktøren for KODE, Karin Hindsbo har fulgt opp denne prosessen med entusiasme og promosjonsvilje. Prosjektet omfatter også samarbeid med Tysk historisk museum i Berlin, og Nasjonalmuseet i Oslo. Utstillingskatalogen er støttet av Bergens forskningsstiftelse og Fritt Ord. Katalogen er basert på en akademisk konferanse som ble avholdt i regi av KODE, Universitetet i Bergen med støtte fra Bergens forskningsstiftelse i 2014. Bidragsyterne er ledende akademikere på tysk og norsk kunsthistorie og krigshistorie.

Utstillingen Kunst i kamp viser hvordan kunst og kunstinstitusjoner ble satt i spill av nazistene og gjort til en del av deres omfattende propagandaapparat, også i Norge. Nazistenes ekstreme aksjoner for å «rense» samfunnet for uønskede elementer har satt dype spor i vestlig kultur. Kunsten fungerte i denne sammenhengen som arena for en ideologisk kamp.

I det okkuperte Norge fikk dette sitt tydeligste uttrykk i utstillingen Kunst og ukunst, som ble vist ved utvalgte kunstinstitusjoner i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen i årene 1942–43. I Bergen inkluderte utstillingen verk fra Bergen Billedgalleri (nå KODE). Kunst og ukunst var inspirert av offisielle kunstmønstringer i Nazi-Tyskland, og hadde som mål å vise publikum hva som, i følge nazistene, var «forbilledlig» kunst og hva som var såkalt «degenerert» kunst. Moderne kunst fra tidlig 1900-tall var ifølge nazistene degenerert og måtte derfor fjernes fra museumssamlingene.

Kunst i kamp rekonstruerer delvis utstillinger arrangert av det nazistiske styret i Tyskland og Norge, og viser også bilder malt av tyske soldatkunstnere som var stasjonert i Norge. Ved å ta tak i en mørk og mindre kjent del av vår krigshistorie, reiser Kunst i kamp tidløse spørsmål om kunst, politikk og ideologi. Hvilke vilkår har kunsten når den brukes i strid? Når blir kunst farlig? Hvilken rolle spilte nazistene i det norske kunstlivet under 2. verdenskrig?

Kan møtet med verkene og deres historiske omstendigheter få oss til å reflektere over vårt syn på kunst, makt og ytringsfrihet i dag?

 

 

Comments are closed.