Mørk Materie Analyse, Forskning og Anvendelser

februar 12, 2013

Astropartikkelfysikk er et av de mest interessante forskningsfeltene til dags dato, hvor man finner sammenhenger mellom fenomener på makro- og mikronivå – over avstander fra en brøkdel av et atom, til milliarder av lysår i universet.

Dessuten er det mye som tyder på at dagens forskning er på nippet til å avdekke hemmelighetene ved mørk materie. Et slikt viktig gjennombrudd forventes å gi grunnleggende, ny innsikt om universets oppbygning, og det vil ha betydelige følger for en rekke forskningsområder også utenfor astrofysikken.

Her i Bergen er vi glade for at Bergens forskningsstiftelse har gitt oss muligheten til å delta på dette forskningsfeltet innenfor fysikken. Gruppen vår vil fokusere på å koble sammen eksisterende erfaring innenfor eksperimentell partikkelfysikk, partikkelfysikk-fenomenologi, detektorutvikling og teoretisk astrofysikk.
Gruppens vitenskapelige mål er å være med på å oppdage partikler av mørk materie, bidra til modellbygging og testing, og forske på nåværende og fremtidige materiedetektorer samt metoder for oppdagelse av mørk materie.

Dette arbeidet vil være dekket av følgende arbeidspakker:
• LHC-studie av kandidater til mørk materie
• astropartikkelfysisk studie av kandidater til mørk materie
• oppgradering av partikkeldetektor for oppdagelse av mørk materie
• forskning på nye anvendelsesområder for partikkel- og astropartikkeldetektorer

Prosjektleder Heidi Sandaker har en ph.d. fra Universitetet i Oslo, og har senere vært stipendiat ved CERN i Sveits og postdoktor ved Universitetet i Bergen. Gruppen består videre av to ph.d.-studenter, en postdoktor og flere masterstudenter som er rekruttert fra forskningsmiljøer innenfor partikkel-, astropartikkel- og astrofysikk over hele verden. Sammen med den eksisterende gruppen innenfor subatomar fysikk er gruppen med på å gi UiB tyngde og dynamikk på dette forskningsfeltet.

Navn: Heidi Sandaker
Alder ved prosjektstart: 35 år
Doktorgrad: PhD i Eksperimentell partikkelfysikk, 2005, UiO og CERN
Statsborgerskap: Norsk
Institutt/fakultet Institutt for fysikk og teknologi
Bevilgning fra BFS: 8.000.000 NOK
Egenandel: 8.000.000 NOK
Start-/sluttår for prosjektet: 2010-2014
Web: Link til nettside om prosjektet

Comments are closed.