Når en lyd blir til tale

februar 12, 2013

Innenfor dette prosjektet er målet å utforske de nevronale mekanismene bak hjernens lydprosessering og funksjonelle lateralisering, dvs. at spesifikk informasjon behandles utelukkende i enten venstre eller høyre hjernehalvdel.

Karsten Specht har ledet dette nevrovitenskapelige prosjektet siden mai 2008.

For eksempel oppfattes tale hovedsakelig av venstre hjernehalvdel, mens musikk – men også kompliserte visuelle inntrykk som mental rotasjon – oppfattes hovedsakelig av høyre hjernehalvdel. Det er imidlertid forskjeller mellom menn og kvinner, og enda større forskjeller kvinner imellom – alt etter hvor de er i hormonsyklusen.

Målet med prosjektet i sin helhet er derfor å undersøke mekanismene bak funksjonell lateralisering og kjønnsforskjeller ved hjelp av ulike nevroradiologiske metoder, som f.eks. funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) eller psykofysiologiske registreringer (ERP). Slike metoder kan måle hvordan hjernen reagerer på spesifikke oppgaver eller stimulering. Særlig den lateraliserte prosesseringen av tale spiller en sentral rolle i prosjektet. Planen er å utvikle paradigmer som implisitt tester oppfatningen av talesignaler, og disse kan i neste trinn anvendes på pasienter med talefeil eller språkvansker som stamming, dysleksi eller afasi, dersom endringer i den lateraliserte prosesseringen av tale er et tema for den enkelte pasient.

Forskningsgruppen ledes av Karsten Specht, som har bakgrunn fra fysikk og nevrovitenskap og har bodd i Bergen siden 2004. I tillegg til en forskningstekniker består gruppen av to ph.d.-studenter. Berge Osnes er utdannet innenfor klinisk psykologi, og Helene Hjelmervik har en mastergrad i nevrovitenskap. I tillegg får gruppen midlertidig hjelp til oppgaven av studenter fra masterstudiet i logopedi samt bachelorstudenter og studenter i klinisk psykologi.

Nyhetsoppslag i På Høyden 11.11.2011: «Ny i jobben»

Navn: Karsten Specht
Alder ved prosjektstart: 38
Doktorgrad: PhD in Neuroscience, 2003, Universiteteti MagdeBurg, Tyskland
Statsborgerskap: Tysk
Institutt/fakultet Institutt for biologisk og medisinsk biologi
Bevilgning fra BFS: NOK 6.063.000
Egenandel fra UiB: NOK 6.063.000
Start-/sluttår for prosjektet: 2008 – 2012
Web: http://www.uib.no/personer/Karsten.Specht

Comments are closed.