Nomadikon: Nye Billedøkologier

februar 12, 2013

Nomadikon er et tverrfaglig forskningssenter for visuell kultur som gjennom prosjektet New Ecologies of the Image (2008-2012) undersøker en rekke interrelaterte fenomener i den nye, digitale bildekulturen.

Prosjektet er særlig opptatt av kontroversielle former for visualitet – av bildekriger, ikonoklasme, estetisering av lidelse, og konfliktskapende og konfliktformidlende bilder – samt de etiske implikasjonene og sosiokulturelle betydningene som genereres gjennom disse formenes sirkulasjon og kontinuerlige transformasjon i og av medieoffentligheten. Gruppens forskningsarbeide finner sted i skjæringspunktet mellom analyse og fortolkning av spesifikke bildekorpus og framvinningen av bildeteoretiske perspektiver som tar hensyn til de nye hermeneutiske betingelsene som den digitale kulturen introduserer. Prosjektet utforsker blant annet hvordan våre blikk påvirkes av den samtidige mediesfæren, hvordan sosial verdi og kulturell subjektivitet kodes gjennom visuelle representasjoner, hvordan vi forholder oss til det digitale som et nytt skopisk regime, og hvordan konvergensprosesser i billedmediene produserer transmediale uttrykk som krever en ny visuell estetikk. Å bidra til å formulere en etikk og en estetikk for de nye bildeøkologiene er et av prosjektets hovedanliggender. New Ecologies of the Image består av fem individuelle delprosjekter (se nedenfor), en rekke internasjonale mearbeidere og et globalt nettverk av forskere innen fag som visuell kultur, filmvitenskap, medievitenskap og kunsthistorie. Prosjektet har også etablert et nytt vitenskapelig tidsskrift, Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur, grunnlagt av ansvarlige redaktører Asbjørn Grønstad og Øyvind Vågnes.

Forskergruppen:
Nomadikons forskergruppe består av prosjektleder, to postdoktorstipendiater og to doktorstipendiater.

  • Asbjørn Grønstad, prosjektleder, kom tilbake til Bergen fra landets første professorat i visuell kultur, ved Universitetet i Stavanger. Prosjekt: Cinema and the Unwatchable: Film and the Negation of Pleasure. Oppstart august 2008.
  • Øyvind Vågnes, postdoktor, fra Institutt for Informasjons-og Medievitenskap, Universitetet i Bergen. Prosjekt: Images From the Dark Side: Picturing the War on Terror. Oppstart august 2008.
  • Henrik Gustafsson, postdoktor, kom fra Filmvetenskapliga Institutionen, Universitetet i Stockholm. Prosjekt: Ruin and Resurrection: Terrestrial Imagination and the Afterlife of Landscape. Oppstart august 2009.
  • Tonje H. Sørensen, Ph.D-student, fra Kunsthistorie, Universitetet i Bergen. Prosjekt: Remembering a Different Norway: The Creation, Transmission and Hegemony of the Visual Memory Culture Concerning the Narrative of the Nazi Occupation of Norway. Oppstart februar 2009.
  • En ny Ph.D-student vil begynne sommeren 2010.

Nyhetsartikkel på UiBs nettsider 8.11.2011

Navn: Asbjørn Grønstad
Alder ved prosjektstart: 36 år
Doktorgrad: Dr.Art., Universitetet i Bergen, 2003
Statsborgerskap: Norsk
Institutt/fakultet Institutt for Informasjons-og medievitenskap, SV-fakultetet.
Bevilgning fra BFS: 7.564.581 NOK
Egenandel: 7.564.581 NOK
Start-/sluttår for prosjektet: 2008-2012
Web: Link til nettside om prosjektet

Comments are closed.