Storsatsing på bioinformatikk i Bergen

februar 17, 2017

Bergens forskningsstiftelse støtter en 5-årig satsing på bioinformatikk ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland Universitetssykehus (HUS).  I et intervju med UiB, forklarer direktør Inge Jonassen ved Computational Biology Unit hvordan en nå har som mål å styrke norsk forskning og utdanning i beregningsorientert biologi.

En felles innsats av Bergens forskningsstiftelse, UiB og HUS har utløst betydelige midler til nye stillinger, og  det arbeides nå med å få rekruttert fem dyktige og ambisiøse unge forskere som nye forskningsgruppeledere.

Les hele intervjuet med Inge Jonassen

Les mer om stillingene som er utlyst

 

 

Comments are closed.