Supersterke laser-molekyl vekselvirkninger (SILMI)

februar 12, 2013

SILMI-prosjektets mål er å utvikle teoretiske modeller for å beskrive den tidsavhengige oppførselen til atomer og molekyler som vekselvirker med høyintense laserfelt. Lyskilder sterke nok til å produsere slike felt er i dag under utvikling flere steder verden over. De komplekse dynamiske vekselvirkningene mellom materiens bestanddeler gjør modelleringene svært utfordrende. Det kreves derfor forenklede modeller av systemene og avanserte simuleringer på superdatamaskiner.

SILMI prosjektet er ledet av forsker Morten Førre, og har en postdoktorstipendiat (Raymond Nepstad) og tre PhD-stipendiater (Ingjald Pilskog, Stian Astad Sørngård and Sigurd Askeland), i tillegg til 1-3 mastergradstudenter.

mforre-gruppe

Stian Astad Sørngård, Morten Førre (prosjektleder), Raymond Nepstad, Sigurd Askeland og Ingjald Pilskog

Navn: Morten Førre
Alder ved prosjektstart: 33 år
Doktorgrad: Dr.Scient. i fysikk, 2004, UiB:
«On the dynamics of excited atoms in time dependent electromagnetic fields»
Statsborgerskap: Norsk
Institutt/fakultet Institutt for fysikk og teknologi
Bevilgning fra BFS: 6.748.000 NOK
Egenandel: 6.748.000 NOK
Start-/sluttår for prosjektet: 2008-2012
Web: Link til nettside

Comments are closed.