Tre nye rekrutteringsstipend til unge forskere

desember 05, 2014

Bergens forskningsstiftelse har tildelt rekrutteringsstipend til tre fremragende unge forskere: Anna Nele Meckler, Stian Knappskog og Nils Halberg. Tildelingen til hver av dem fra stiftelsen er ca 8 millioner kroner. Vertsinstitusjonen UiB skyter til omlag det tilsvarende, slik at hvert av disse fireårige prosjektene får en ramme på ca 16 millioner kroner.

 

nelemeckler Anna Nele Meckler (37) er utdannet innen geoøkologi og har sin doktorgrad fra ETH, Zurich og. Hun har hatt postdoktor forskningsopphold ved ETH, California Institute of Technology (CalTech), og Universitetet i Oslo; og har siden august 2010 arbeidet ved Geological Institute, ETH. Hennes forskningsfelt er klimaforskning og geologi, og hun har spesialisert seg på rekonstruksjoner av fortidsklima ved å bruke sedimenter fra havet og stein fra huler (stalagmitt) som arkiver.

Meckler fikk nylig også tildelt ERC Starting Grant som hun tar med seg til Bergen. Hun har samarbeidet med fremragende forskere ved CalTech, Princeton og ETH, og hun har således også et utmerket internasjonalt nettverk for samarbeid om det planlagte prosjektet.
Vertsinstitutt: Institutt for geovitenskap

 

Stian KnappskogStian Knappskog (37) er utdannet molekylærbiolog og har sin doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Han forsker på biologiske – og genetiske årsaksmekanismer ved kreftutvikling og særlig mekanismene som gjør kreftceller motstandsdyktige mot cellegift, såkalt behandlingsresistens som er en hovedårsak til dødelig utfall hos kreftpasienter. Knappskog har forsket på resistens i ti år og hatt gjesteforskeropphold i Cambridge.

Knappskog har de siste tre årene arbeidet ved Mohn Kreftforskningslaboratorium som med støtte fra stiftelsen ble etablert i Laboratorieblokken ved Haukeland Universitetssykehus i desember 2009. Hans forskning vil kunne bidra til utvikling av mer persontilpasset kreftbehandling.
Vertsinstitutt: Klinisk institutt 2

 

Halberg1Nils Halberg (36) er utdannet molekylærbiolog og har sin doktorgrad fra Københavns Universitet. Han har også vært tilknyttet UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, Laboratory of Systems Cancer Biology og i senere tid også Rockefeller University, New York, USA.

Hans forskning handler om både fedme og kreft og sammenhengen mellom disse. Fra før av er kjent at fedme er en vesentlig faktor for ved spredning av kreftsykdom. Halbergs hovedmål er å forstå hvordan fedme fremmer progresjon av kreft på molekylærnivå.
Vertsinstitutt: Institutt for biomedisin

 

Lenker:

 

 

Comments are closed.