Årsberetninger

Stiftelsen, som opprinnelig hadde navnet Bergens medisinske forskningsstiftelse, er opprettet av Frank Mohn AS i stiftelsesdokument av 22. desember 2004.

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet.

Ved årsskiftet 2013/2014 fusjonerte Bergens medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse. Den fusjonerte stiftelsen hadde en kapital på rundt 1,2 milliarder kroner, og frem til fusjonen hadde de tre stiftelsene tildelt i alt 385 millioner kroner til vedtektsbestemte formål.

Ved utgangen av 2014 har Bergens forskningsstiftelse en kapital på 2,2 milliarder kroner. Siden oppstart har stiftelsen tildelt i alt 438 millioner kroner.

Vedtatte tildelinger 2014_norsk
Årsberetninger
Her kan du laste ned årsberetninger:
Årsberetning Bergens forskningsstiftelse 2014

Årsberetning Bergens medisinske forskningsstiftelse 2013 (før fusjon)
Årsberetning Bergens forskningsstiftelse 2013 (før fusjon)
Årsberetning Frank Mohns Stiftelse 2013 (før fusjon)

 

 

Comments are closed.