Medisinsk visualisering – Utlysning

Bergens forskningsstiftelse lyser med dette ut midler til forskningsprosjekter innen medisinsk avbildning, billedanalyse og medisinsk visualisering.

Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus inviteres med dette til å nominere maksimum fem forskningsprosjekter.

Styret for Senter for medisinsk visualisering vil gjennomføre  prekvalifisering, (frist 6. mars kl 12:00), og velge ut de søkerne som skal nomineres og sende søknad til BFS. Se nærmere info om  prekvalifiseringen på Helse Bergens nettsider.

Mer informasjon samt maler for full søknad for dem som nomineres:

Søknadsfrist 2. mai 2017, kl 12:00.

Comments are closed.