Om Stiftelsen

Opprettet av Trond Mohn

 

Bergens forskningsstiftelse, som opprinnelig hadde navnet Bergens medisinske forskningsstiftelse, er opprettet av Frank Mohn AS i stiftelsesdokument av 22. desember 2004.

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.

Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet, dette i samsvar med formålet stiftelsen hadde forut for  sammenslåingen av Bergens medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse, se stiftelsens vedtekter.

Stiftelsens brev til leverandører og kunder av 7.4.2014.

 

Comments are closed.