Historikk

Bergens medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse har nå fusjonert.  Bergens medisinske forskningsstiftelse er den overtagende stiftelsen og denne stiftelsens organisasjonsnummer videreføres. Samtidig som fusjon ble registrert, skiftet Bergens medisinske forskningsstiftelse navn til Bergens forskningsstiftelse. For nærmere om fusjonen se:

Bergens forskningsstiftelse ble opprettet i 2004 gjennom en donasjon på 250 millioner kroner fra Trond Mohn. Mohn har før dette gjennom en årrekke bidratt med store gaver til idrett og ulike humanitære formål – men dette var hans første store engasjement knyttet til forskning.

Trond-MohnEn fellesnevner for Mohns gaver er at de baserer seg på en dugnadstenking – hans bidrag skal møtes av en egeninnsats og dermed medvirke til å utløse større ressurser til beste for et formål. Og det er fortrinnsvis tale om formål som har en langsiktig og forebyggende karakter – som illustrert gjennom hans mange store bidrag til barne- og ungdomsidrett der det primært er breddeidretten som styrkes. Forebygging kan være av så vel helsemessig som sosial karakter- der altså forventningen om engasjement og egeninnsats fra mottakers side er klart uttrykt.

Laginnsats er et annet stikkord i Mohns tankegang. Selv om forskning er en «konkurranseidrett» der kvalitetskravet er ufravikelig, har Mohn i tillegg lagt vekt på å sette lagspilleren i fokus. «Fremtidens forskningsleder» er ikke individualisten som driver et prosjekt isolert fra sine kolleger og sitt fagfellesskap – men en person som gjennom samarbeid og utnyttelse av felles ressurser når resultater. Dette er forhold som konkret tillegges vekt i rekrutteringsarbeidet som Bergens forskningsstiftelse i dag står for når kandidater skal vurderes. Tillit til medarbeidere og stor grad av delegasjon av ansvar er kjennetegn som preger Mohns egen forretningsvirksomhet og ledelsestenkning – og som han også ønsker å se innen forskningen.

Trond Mohns gaver til forskning i Bergen omfatter også etableringen av Bergens medisinske forskningsstiftelse, og må sees i sammenheng med store donasjoner til medisinsk utstyr ved Haukeland universitetssykehus. I norsk sammenheng er gavene fra Mohn unike – og utgjør i sum en enestående stimulans for forskning ved eller i tilknytning til Universitetet i Bergen. Dette er ikke minst tilfelle fordi etableringen av Bergens Forskningsstiftelse er gjort uten formelle bindinger som knytter stiftelsens arbeid opp mot spesifikke fag- eller problemfelt. Gavene fra Trond Mohn og fra Frank Mohn AS gir forskningsmiljøene i Bergen et enestående fortrinn i det langsiktige arbeidet med å etablere forskning på et høyt internasjonalt nivå.

«Fremtidens forskningsleder» er ikke individualisten som driver et prosjekt isolert fra sine kolleger og sitt fagfellesskap – men en person som gjennom samarbeid og utnyttelse av felles ressurser når resultater.

 

Comments are closed.