Rådgivende utvalg

Medlemmer:

 • Professor Petter Erling Bjørstad, informatikk, UiB
 • Professor (emeritus) Stein Evensen, klinisk medisin, UiO.
 • Professor (emeritus) Tore Lindmo, medisinsk fysikk, NTNU
 • Professor Ingunn Lunde, russisk, UiB
 • Professor Vidar Martin Steen, genetikk, UiB
 • Professor Øyvind Østerud, statsvitenskap, UiO


Mandat:

 1. Utvalget skal gi råd til styret om nye programmer og satsinger som stiftelsen i tråd med sitt vedtektsfestede formål kan engasjere seg i.
 2. Utvalget skal ta del i den overordnete vurderingen av innkomne søknader, og skal til hjelp i dette arbeidet benytte seg av eksterne faglige vurderinger.
 3. Utvalget skal på bakgrunn av ovenfor nevnte punkter fremme forslag til stiftelsens styre om rangering av prosjekter som foreslås støttet.
 4. Utvalget skal også ta del i vurderingen av fremdriften i de igangsatte prosjektene og rapportere tilbake til stiftelsens styre om dette.
 5. Stiftelsens forretningsfører er utvalgets sekretær og kan innkalle hele eller deler av utvalget avhengig av behovet for fagekspertise til enhver tid.

 

Comments are closed.