Rekrutteringsprogrammet – Utlysning 2017 – Prekvalifisering

Utlysning – Rekrutteringsprogrammet 2017 – Prekvalifisering

Søknadsfristen var 15. mars 2017. Neste utlysning kommer i desember 2017, med søknadsfrist våren 2018. 

Utlysningstekst og maler fra 2017-utlysningen:
(Kun engelsk)

Nærmere beskrivelse av søknadsbehandling og evaluering.

For ytterligere informasjon om Rekrutteringsprogrammet, se tidligere utdelinger og/eller kontakt stiftelsen.


Rekrutteringsprogrammet ble evaluert i 2014.  Les evalueringsrapporten her