Utdelinger

slider-test

 

2016

Rekrutteringsprogrammet
Etter utlysning våren 2016, innvilget Bergens forskningsstiftelse i november samme år søknader fra:

recr-2016

(Se artikkel på www.uib.no)

Andre tildelinger
Professor Erik Tonning ved Institutt for fremmedspråk fikk tildelt kr 40.000 til internasjonal utgivelse av boken «Kunst i kamp» etter at hans rekrutteringsprosjekt var gjennomført.

Professor Inge Jonassen, Computational Biology Unit og Institutt for informatikk fikk tildelt kr 70.000 til videreføring av miljøstøtte og nettverksarbeid for bioinformatikere i Bergensområdet.

Til forskning og kompetanseutvikling til forberedelse av partikkelterapi tildelte stiftelsen 12,0 MNOK til prosjektet Prototyping of a Proton Computed Tomography System for Treatment Planning and Real-time Monitoring of Dose Deposition in Particle Therapy
Prosjektleder: Ilker Meric, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Høgskolen i Bergen.

Til tiltak for styrking av medisinsk visualisering i Bergen, tildelte stiftelsen kr 33,0 MNOK, hvorav 6 MNOK til en innstegsstilling ved institutt for Informatikk og 33 MNOK til etablering av Senter for medisinsk visualisering ved Helse Bergen, samt til forskningsprosjekter innen visualisering ved Helse Bergen og Universitetet i Bergen.

Til styrking av bioinformatikk i Bergen, med mellom annet 5 nye forskningsgrupper ved Computational Biology Unit, tildelte stiftelsen 47,5 MNOK.

Til å støtte opp om forskning og kompetansebygging av fagfeltet «Politi- og påtalerett» ved UiB ble det bevilget 15,6 MNOK til et forsknings- og kompetanseprosjekt innen fagfeltet ved Det juridiske fakultet. Prosjektleder er Gert Johan Kjelby.

Til anskaffelse av NMR-utstyr ved Kjemisk institutt tildelte stiftelsen 4,0 MNOK.  Prosjektleder er Olav Kvalheim.

2015

Rekrutteringsprogrammet
Etter utlysning våren 2015, innvilget Bergens forskningsstiftelse i november samme år søknader fra:

(Se artikkel på www.uib.no)

Andre tildelinger
I forbindelse med stiftelsens 10-årsjubileum ga Bergens forskningsstiftelse 68,5 MNOK til Universitetet i Bergen, en 5-årig støtte til universitetets rekruttering av internasjonale  toppforskere.

Til etablering av DIGSSCORE ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, bevilget Bergens forskningsstiftelse 20,0 MNOK.

Til forskning og kompetanseutvikling til forberedelse av partikkelterapi tildelte stiftelsen 20,0 MNOK til prosjektet Molecular Mecanisms of Photon and Particle Radiation Responses in Malignant Tumours and Clinical Dosing of Carbon Ions. Prosjektleder: Olav Dahl, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Helse Bergen

Til anskaffelse av utstyr for massecytometri tildelte stiftelsen  7,4 MNOK til Det medisinsk-odontologiske fakultet ved prosjektleder Bjørn Tore Gjertsen, Klinisk institutt 2

Til anskaffelse av utstyr til peptidsynteselaboratorium, tildelte stiftelsen kr 841 000     til Kjemisk institutt ved prosjektleder Bengt Erik Haug.

I forbindelse med Det medisinsk-odontologiske fakultets 70-årsjubileum tildelte stiftelsen kr 500.000 til produksjon og utgivelse av boken «Medisinsk historie sett fra Bergen». Prosjekleder Leiv M. Hove, Klinisk institutt 1.

2014

Rekrutteringsprogrammet
Etter utlysning våren 2014, innvilget Bergens forskningsstiftelse i november samme år søknader fra:

(Se nyhetsoppslag i UiBs nettavis)

Andre tildelinger
I det medisinske rekrutteringsprogrammet (tidligere BMFS)  ble det delt ut NOK 6.600.000 til følgende unge forskere:

 • Oleksii Nikolaienko, Institutt for biomedisin, 3,3 MNOK over 3 år
 • Line M. Myklebust, Molekylærbiologisk institutt, 3,3 MNOK over 3 år

Professor Inge Jonassen, Computational Biology Unit og Institutt for informatikk fikk tildelt 480.000 kr til miljøstøtte og nettverksarbeid for bioinformatikere i Bergensområdet.

Professor Bodil Holst fikk tildelt 2,0 MNOK til konsolidering av forskningen  i form av delfinansiering av et doktorgradsstipend etter at hennes rekrutteringsprosjekt var gjennomført.

Det ble tildelt til sammen 13,5 MNOK til forskning, kompetanseutvikling og utstyr for forberedelse av partikkelterapi, fordelt på 2 prosjekter.

2013

Rekrutteringsprogrammet
Etter utlysning våren 2013, innvilget Bergens forskningsstiftelse i november samme år søknader fra:

 • Bjarte Hannisdal, geobiologi, 4,1 MNOK over 4 år
 • Helge Ræder, medisin, 8,0 MNOK over 4 år
 • Eivind Valen, bioinformatikk, 8,0 MNOK over 4 år

(Se nyhetsoppslag i UiBs nettavis)

2012

Bergens forskningsstiftelse delte ikke ut midler i 2012.

2011

Rekrutteringsprogrammet
Etter utlysning våren 2011, innvilget Bergens forskningsstiftelse i september samme år søknader fra:

(Se nyhetsoppslag i UiBs nettavis)

Strafferettssystemets funksjonalitet
Stiftelsen bevilget i 2011 også 16 MNOK til prosjektet «Strafferettssystemets funksjonalitet» ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.  Dette var en ny donasjon fra Trond Mohn som ble kanalisert gjennom Bergens forskningsstiftelse, og som utløste 4 MNOK i gaveforsterkning som også inngår i prosjektfinansieringen.  I tillegg har fakultetet tilført prosjektet betydelige egne midler.  Førsteamanuensis Linda Gröning leder prosjektet.

Stor glede for milliongave – UiBs nyhetsoppslag fra kunngjøringen av gaven 8.12.2010

2010

Etter utlysning våren 2010, innvilget Bergens forskningsstiftelse i september samme år søknader fra følgende søkere:

(Se nyhetsoppslag i UiBs nettavis)

2009

Etter utlysning våren 2009, innvilget Bergens forskningsstiftelse i september samme år søknader fra følgende søkere:

Rekrutteringsprogrammet

2008

Etter utlysning våren 2008, innvilget Bergens forskningsstiftelse i oktober samme år søknader fra følgende søkere:

Rekrutteringsprogrammet

(Se nyhetsoppslag i UiBs nettavis)

2007

Etter utlysning våren 2007, innvilget Bergens forskningsstiftelse i desember 2007 søknader fra følgende søkere:

Rekrutteringsprogrammet:

(Se nyhetsoppslag i UiBs nettavis)

Internasjonaliseringsprogrammet
Til internasjonaliseringsformål ble det våren 2008 delt ut følgende:

 • Lars Svåsand, sammenliknende politikk, 1 MNOK:
  Electoral Processes and Political Parties in New Democracies
 • Ernst Nordtveit, jus, 1 MNOK:
  Internationalization Programme in Property Law

2006

Rekrutteringsprogrammet
Etter utlysning medio 2006, fordelte Bergens forskningsstiftelse tidlig i 2007 midler til følgende søkere i rekrutteringsprogrammet:

Disse tildelingene ble supplert med midler fra fakultetene slik at  hvert av prosjektene hadde et økonomisk omfang som var mer enn dobbelt så stort som tildelingen fra stiftelsen.

Internasjonaliseringsprogrammet
Til internasjonaliseringsformål delte stiftelsen ut 1 million kroner til prosjektet Strengthening competence in molecular systematics and molecular analyze methods ved Christoffer Schander, Institutt for biologi, samt S. Ekman Biologisk institutt og E. Willassen og I. Byrkjedal fra Bergen Museum.

2005

Etter utlysning høsten 2005, foretok Bergens forskningsstiftelse sine første tildelinger av midler til nye prosjekter vinteren 2006:

Rekrutteringsprogrammet
Søknad fra Bodil Holst ble innvilget med 2 MNOK pr år i 4 år. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet bidro med tilsvarende beløp, slik at samlet tildeling pr år til prosjektet over 4 år var 16 MNOK. Holst er nå professor i nanofysikk ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Søknad fra Renate Grüner ble innvilget med en engangstildeling på 1 MNOK til videre oppbygging av kompetanse og forskning knyttet til PET. Det medisinske fakultet bidro med tilsvarende beløp, slik at samlet prosjektbudsjett var 2 MNOK.

Internasjonaliseringsprogrammet
Søknadene fra Astri Andresen (medisinsk historie) og Eystein Jansen (klimaforskning) ble innvilget med henholdsvis kr 816.000 (Andresen) og kr 988.000 (Jansen), begge fordelt over to år.


Utdelinger fra tidligere Bergens medisinske forskningsstiftelse 2006-20013


 

Comments are closed.